رئیس کل سازمان نظام پرستاری از مبتلا شدن 60 هزار پرستار به ویروس کرونا خبر داد.

نظر شما!!