منصوریان از تراکتور اخراج شد

منصوریان از تراکتور اخراج شد

نظر شما!!