آقای مسعود سلطانی فر با بیان مطلب فوق در دویست و شصت و سومین جلسه شورای معاونین اظهار داشت: لایحه‌ی نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران که تقدیم هیات وزیران شد مشتمل بر ۲۰ ماده است که علاوه بر ذکر تعاریف، اهداف و ساختار نظام جامع، ارکان آن نیز ذکر شده است.
وی با بیان اینکه در نظام جامع وظایف به تفکیک مشخص شده، افزود: نقش دولت، نهاد‌های عمومی و همچنین حمایت‌ها وتسهیلات در آن مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر ورزش و جوانان هدف از تدوین این نظام جامع را تقویت بخش خصوصی در امر باشگاهداری ورزش عنوان کرد که با ارایه تسهیلات لازم این امر محقق خواهد شد

نظر شما!!