قیمت دلار آمریکا وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد

قیمت دلار آمریکا وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد

نظر شما!!