دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: زمزمه‌های واردات در دولت و مجلس دلیل کاهش قیمت خودرو است که اگر اتفاق بیفتد شاهد افت قیمت در بازار خواهیم بود.
سخن می‌گفت، بیان کرد: اگر خودروهای مانده در کارخانه‌ها عرضه شود، می‌توانیم به کاهش قیمت خودرو امیدوار باشیم.

نظر شما!!