یک اقتصاددان بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی جامعه، فعالیت‌های سایتهای شرط‌بندی می‌تواند آسیب‌های روحی در کشور را دامن بزند.
حسین راغفر گفت: قمار آنلاین، بازی بسیار پر ریسکی است. درگاه‌های سایت‌های قمار آنلاین تایید بانک مرکزی را داشته و فعالیت‌های مالی آنان نزد بانک‌های رسمی صورت می‌گیرد. تاسف‌بار است که در جمهوری اسلامی به چنین فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده شود

نظر شما!!