قیمت تور ۱۲شب تهران – آنتالیا به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت: این رقم غیر معقول است و باید بررسی شود.

نظر شما!!