بسیاری از ما عادت های بدی برای قبل از خواب داریم، مثلا صفحات مختلف را در گوشی بالا و پایین می‌کنیم، به خواندن کتابی مشغولی می‌شویم یا چراغ را خاموش نمی کنیم.
اما بدترین کاری که می‌توان قبل از خوابیدن انجام داد چیست؟
کلین اسپای، استاد عصبشناسی دانشگاه آکسفورد، در این رابطه می‌گوید: «هر فعالیتی که منجر به افزایش استرس شود روی خوابیدن افراد تاثیر می‌گذارد».
در همین راستا متخصصان هشدار داده‌اند که استفاده از موبایل قبل از خواب یکی از این فعالیت‌هاست.
عادت‌های بدی که قبل از خواب نباید انجام داد
تحقیقات نشان داده است که استفاده از تکنولوژی قبل از خواب ممکن است منجر به این شود که ساعت خوابیدن افراد به طور میانگین یک ساعت به تاخیر می‌افتد.
اسپای در این رابطه می‌گوید: «خیلی مهم است که یک روند آرام شدن قبل از خواب وجود داشته باشد و این اتفاق نیم ساعت قبل از خوابیدن رخ بدهد و هر تجهیزات الکترونیکی قبل از خواب خاموش شود»

نظر شما!!