نوروزفرمانی عضو شورای اسلامی شهر باغستان از شروع اجرای طرح توسعه آرامستان نصیرآباد با هدف توسعه مجموعه و اختصاص سهم بیشتر در ارائه خدمات به شهروندان خبر داد و افزود این طرح مشتمل بر تفکیک و توسعه قطعات، جدولگذاری، پیاده روسازی، ایجادفضای سبز و تاسیسات مورد نیاز است.

🔹 #فرمانی در ادامه اظهار داشت: در این طرح  توسعه ۴۵۰۰ متر مربع به فضای موجود آرامستان افزوده می شود۰

🔹وی در پایان تصریح کرد: فعالیت و تلاش در این حوزه مصداق بارز باقیات الصالحات است و طبق روایات متعدد شخص علاوه بر عزت دنیوی، از اجر اخروی برخوار میشود.

نظر شما!!