سکه و دلار همچنان در مسیر ریزش

سکه و دلار همچنان در مسیر ریزش

نظر شما!!