سومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شهریار به ریاست هاشمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان شهریار پیرامون بررسی پیگیری مشکلات این حوزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، سومین سومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شهریار به ریاست هاشمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان شهریار و با حضور رئیس اداره صمت، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان و سایر اعضا کارگروه پیرامون بررسی پیگیری مشکلات این حوزه برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی اجرای مصوبات جلسات قبلی و مسائل و مشکلات حوزه اختصاص آرد و حمل و نقل آن، هاشمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی فرمانداری شهریار بر لزوم دقت و نظارت بیشتر به منظور عدم بروز مشکل در تهیه قوت اصلی سفره مردم تاکید کرد.


نظر شما!!