آغاز فصل زمستان سال ۱۳۹۹، انقلاب زمستانی در ستاره‌شناسی لحظه‌ای است که خورشید از دید ناظر زمینی در بیشترین فاصله زاویه‌ای با صفحه استوا در آن سوی نیم‌کره شمالی-جنوبی ناظر قرار دارد.
انقلاب زمستانی آغاز زمستان است که کوتاه‌ترین روز سال می‌باشد. پس از انقلاب زمستانی طول روز‌ها بلندتر می‌شود.
در آخرین روز پاییز خورشید در مایل‌ترین حالت خود نسبت به زمین قرار می‌گیرد که باعث می‌شود شاهد بلندترین شب سال باشیم.
در فرهنگ ایرانی به این شب، شب یلدا یا شب چله گفته می‌شود. جالب است بدانید این رویداد فقط برای ساکنان نیمکره شمالی زمین رخ می‌دهد.
در نیم کره جنوبی شرایط دقیقاً برعکس با نیم کره شمالی می‌باشد و با انقلاب زمستانی در نیم کره شمالی وآغاز زمستان ساکنان نیم کره جنوبی اغاز فصل تابستان را تجربه می‌کنند.
طول شب یلدا در کشور ایسلند نزدیک به ۲۰ ساعت و در کشور‌های اسکاندیناوی حدود ۱۸ ساعت است.
انقلاب زمستانی منشأ بسیاری از جشن‌ها و آئین‌های باستانی در فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است. شب یلدا یا شب چله و حنوکا و کریسمس از جمله این جشن‌هاست

نظر شما!!