از باکو؛ در یازده ماه گذشته انتخاب نام زهرا در میان دختران رتبه اول و در میان پسران هم یوسف و علی به ترتیب اول و سومین انتخاب را دارد.
وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان اعلام کرده در این مدت ۱۸۹۸ نوزاد دختر به نام زهرا و ۱۵۱۸ نفر هم نام زینب را انتخاب کرده اند.
به این ترتیب نام‌های زهرا- زینب و مریم به ترتیب محبوبترین نام‌های نوزادان دختر در این کشور ثبت شده است.
همچنین در انتخاب نام‌های پسران یوسف – اگور- علی و حسین بیشترین محبوبیت را میان پسران دارد.
وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان اعلام کرد. در پنج سال گذشته هم نام زهرا با بیش از ۱۲ هزار ششصد انتخاب و یوسف با ۱۳ هزار انتخاب بیشترین محبوبیت و فراوانی را میان مردم جمهوری آذربایجان دارد

نظر شما!!