یک روزنامه نگار با انتشار یک عکس نوشت این ماهی دو‌سه‌ماه قبل توسط یکی از شهروندان تهرانی در دریاچه چیتگر صید شده ‌و دیروز به رفقای آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی اضافه کرد به نظرم حکایت جست‌و‌جو برای پیدا کردن تمساح با پیدا شدن این ماهی عجیب، یه مقدار عوض شه!

نظر شما!!