دبیر کل جبهه ایستادگی معتقد است: در انتخابات پیش رو مردم دنبال کسی هستند که بتواند حلال مشکلات باشد.
حسین کنعانی‌درباره عوامل تاثیرگذار بر رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: رسانه‌ها می‌توانند مردم را به عرصه انتخابات ترغیب کنند، تاثیرگذاری رسانه‌ها در آوردن آرای خاکستری ۷۰درصدی است.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: کسی که بتواند افکار عمومی را به سمت گفتمان مشارکت سوق دهد و مشکلات ما را با آمریکا حل کند، پیروز میدان خواهند بود.

نظر شما!!