نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء ۲ بند الف ماده ۱ این طرح در ارتباط با شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با ۱۹۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
آقای سید محمود نبویان با ارائه پیشنهادی درباره اصلاح جزء ۲ بند الف ماده ۱ طرح مذکور درباره شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری گفت: واژه تابع ایرانی در این بخش ابهام دارد، کسی که تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد، می‌تواند تابعیت ایران هم داشته باشد، لذا با توجه به حضور افراد دوتابعیتی و سه تابعیتی در این دولت، این واژه نمی‌تواند نافی نداشتن تابعیت دیگر کشور‌ها باشد، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این بند باید اصلاح شود.
آقای ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه نیز پیشنهاد رفع ابهام در ارتباط با همین بند را مطرح کرد و گفت: نداشتن تابعیت کشور‌های دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند، لذا داوطلبان ریاست جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشور‌ها را نیز نداشته باشند.
در ادامه نمایندگان با رفع ابهام مطرح شده از سوی نماینده کرمانشاه نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته، جزء ۲ بند الف ماده ۱ طرح عبارت است از: “ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشور‌های دیگر در گذشته و حال”.

پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری رای نیاورد
نمایندگان مجلس به پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری رای ندادند
در ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۷۰ درنظر گرفته شده است
در جریان بررسی این ماده؛ محسن زنگنه پیشنهادی مبنی بر حذف «شرایط تعیین سن (حداقل و حداکثر)» در طرح را مطرح کرد چرا که به گفته وی تعیین شرایط حداقل ۴۰ سال مخالف جوان‌گرایی است
نماینده دولت درموافقت با این پیشنهاد گفت: در لایحه جامع انتخابات هم پیشنهاد دولت حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال سن است.
اما کمیسیون تخصصی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد و کماکان سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری همان حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال است.

بیشتر بخوانید:

موافقت مجلس با اصلاح ساختار بودجه کشور

اعلام وصول طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

 

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ فردا
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کردند.
با توجه به پیشنهادات فراوان در خصوص ماده ۱ این طرح که مربوط به تعیین شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان است، امروز تنها جزء ۲ بند الف این قانون اصلاح شد، اما در نهایت ادامه رسیدگی به این طرح در نشست علنی صبح فردا (چهارشنبه) پی گرفته خواهد شد.
بیشترین پیشنهادات نمایندگان مربوط به جزء تعیین شرایط سنی داوطلبان بود که تا امروز هیچ کدام رای نیاورد و تغییری در این جزء ماده ۱ ایجاد نشد

نظر شما!!