کارشناس امور مالی و بانکی بیان کرد: تراکنش‌های سایت‌های قمار و شرط بندی نزد بانک مرکزی به ثبت می‌رسد.
حجت الله فرزانیگفت: برخی کسب و کارهای مجازی درگاه‌های بانکی با عنوان خدمات الکترونیک دریافت می‌کنند اما از آن در سایت شرط بندی استفاده می‌کنند.

وی افزود: باید نظارت پس از اعطای مجوزهای کسب و کارهای مجازی از سمت بانک مرکزی و وزارت صمت انجام گیرد

نظر شما!!