حکم اعدام «روح‌الله زم» در دیوانعالی تأیید شد

حکم اعدام «روح‌الله زم» در دیوانعالی تأیید شد

نظر شما!!