در صورتی که در سایتهای شرط‌بندی دچار زیان شده‌اید، کامنت بگذارید تا از طریق دستگاه قضایی جبران زیان شما پیگیری شود.

شما متهم نیستید؛ بعضی‌ها فکر می‌کنند چون قربانی سایت‌های شرط‌بندی شده‌اند امکان شکایت و پیگیری حقوق خود را ندارند.

این ذهنیت، برای مالکان سایتهای شرط‌بندی حاشیه‌ای امن ایجاد کرده است.

این درحالیست که اگر در سایتهای شرط‌بندی قربانی فیشینگ شده‌اید می‌توانید در ادامه این مطلب کامنت بگذارید.

ما، کامنتهای شما را به مسئولان قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم تا مطالبات شما را پیگیری کنند.

نظر شما!!