شانزدهمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده استان تهران با حضور اعضاء کارگروه و منجیری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهریار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهریار، شانزدهمین جلسه ویدیو کنفرانس کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده استان تهران با موضوع سلامت به ریاست حسن بیگی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران و با حضور اعضاء کارگروه و منجیری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد.

در این نشست که با حضور ویدئوکنفرانسی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و رئیس اداره اجتماعی فرمانداری شهریار صورت گرفت، طرح علمی پاد ( پیشگیری از استعمال دخانیات) ارائه علمی شده و اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.


.

نظر شما!!