آقای علیرضا معزی امروز (پنجشنبه) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، به بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور در آیین افتتاح خط راه آهن خواف – هرات اشاره کرد و نوشت: ”ایران و افغانستان را نه فقط جغرافیا و همسایگی که تاریخ و فرهنگ و نه فقط هم‌زبانی که هم‌دلی به هم گره زده است و نیک می‌دانیم که همدلی از همزبانی خوش‌تر است“.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در ادامه نوشته است: ”وقت آن است که دو ملت، پیوند‌ها را نه فقط در گذشته که در آینده ببینند، اینک هنگامه هم‌سرنوشتی است که مرز‌ها از بیگانگی می‌گویند و راه‌ها و پل‌ها از یگانگی“.
آقای معزی افزوده است: ”راه‌آهن خواف – هرات نماد اراده‌ای در ایران است که قوی بودنش را در منطقه‌ای قوی و توسعه‌اش را در رشد همسایگان می‌یابد. این ابَر رویداد در شرق ایران با زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری، نوید رونق و پیشرفت برای ایران و افغانستان است“

نظر شما!!