طاهری فرماندار شهریار در دیدار با جمعی از اهالی خیابان ورزش شهریار دستور پیگیری و رفع مشکل کاهش فشار آب این محله را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهریار، جمعی از اهالی خیابان ورزش شهر شهریار امروز در ارتباط با مشکل کاهش فشار آب شرب این محله در فرمانداری شهریار حضور یافته و با طاهری فرماندار شهریار دیدار کردند.

در این نشست جمعی از شهروندان با بیان مشکلات خود خواستار رفع این موضوع شدند که فرماندار شهریار با دستور مستقیم به رئیس اداره آبفا شهرستان شهریار خواستار بررسی و حل این موضوع شد.


نظر شما!!