در این جلسه رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس دیوان محاسبات نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
آنچه در این دیدگاه‌ها مطرح بود تراز عملیاتی منفی بودجه سال آینده کل کشور بود که به گفته روسای کمیسیون‌ها در حد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است.
این گزارش حاکی است رشد ۱۱۷ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال قبل، وجود بیش برآوردی منابع درآمدی در بودجه و نیز در نظر نگرفتن محور‌های اصلاح ساختار بودجه از دیگر اشکالاتی بود که در این جلسه به لایحه بودجه سال آینده کل کشور گرفته شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی جلسه با تاکید بر بررسی دقیق لایحه بودجه از روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان خواست با توجه به شرایط اقتصادی کشور در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ نهایت تدبیر و مصالح کشور و منافع مردم را مورد توجه قرار دهند

نظر شما!!