جلسه#حسن_رنجبر، #شهردارباغستان با موضوع بررسی و پایش نحوه عملکرد مدیریت سامانه ۱۳۷ و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتقاء عملکرد سامانه در ایجاد ارتباط مردمی موثر با مدیریت شهری از طریق این سامانه با حضور مدیران نظارتی معاونین و مدیران شهرداری در سالن جلسات حوزه انفورماتیک و آی تی شهرداری برگزار شد

نظر شما!!