دیدار چهره به چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تهران با مردم

👤جناب آقای دکترحسن رنجبر،شهردارباغستان

🗒 ۲۰ آبانماه ۱۳۹۹
⏰ از ساعت ۸ الی ۱۴

👥 تعداد مراجعین: ۳۸ نفر

📌اهم موضوعات:
▪️درخواست مساعدت‌های مالی
▪️ درخواست جدول و آسفالت برای کوچه‌ها
▪️تقاضای مجوز ساخت

نظر شما!!