جلسه بررسی صدور اسناد مالکیتی شهر فردوسیه با حضور رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهریار، جلسه بررسی مسائل و موضوعات صدور اسناد مالکیتی شهر فردوسیه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار و ادارات مربوطه برگزار شد.
در این نشست آخرین اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در راستای رفع مشکل صدور اسناد مالکیتی شهر فردوسیه بررسی شده و دستگاه‌های مربوطه به مکلف به تسریع انجام تعهدات خود شدند .

نظر شما!!