🔹حسن رنجبر شهردارباغستان از احداث ساختمان جدید خانه‌تفکر نصیرآباد در قالب یک #مجموعه_فرهنگی چند منظور خبر داد و افزود: تفاهم‌نامه‌ای  فی مابین شهرداری و اداره کل امور کتابخانه های استان تهران در حال تدوین است که مقرر گردیده است در صورت نهایی شدن آن  شهرداری باغستان نسبت به احداث ساختمان خانه تفکر در قالب یک مجموعه کامل فرهنگی اقدام نماید.

🔹وی اظهار داشت هزینه در مقوله فرهنگ نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی است و این امر می تواند موجبات کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می آورد.

🔹#شهردارباغستان تصریح کرد:فرهنگ زیربنای توسعه جوامع است و مدیریت شهری باغستان این آمادگی را دارد در راستای  افزایش میزان سرانه فضاهای فرهنگی و فراهم آوردن مکانی برای انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری جوانان و نوجوانان در محله نصیرآباد اقدام نماید.

نظر شما!!