با حکم دکتر محسنی بندپی استاندار محترم تهران رضا غلامی به عنوان بخشدار مرکزی شهریار معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهریار، با حکم دکتر محسنی بندپی استاندار محترم تهران رضا غلامی به عنوان بخشدار مرکزی شهریار معرفی شد.

رضا غلامی سرپرستی معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری شهریار و ریاست اداره سیاسی این معاونت را در کارنامه دارد.
در حکم انتصاب وی آمده است:

جناب آقای رضا غلامی
سلام علیکم

در اجرای ماده ۶ مصوبه شماره ۱۲/۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان شهریار جنابعالی به سمت بخشدار مرکزی شهرستان شهریار منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی با رعایت خط مشی اعلام شده و شرح وظایف قانونی و به کارگیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند موفق و موید باشید.

نظر شما!!