فرماندار شهریار :استقرار صنایع تبدیلی در روستاهای شهریار در دستور کار است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهریار؛
نوراله طاهری فرماندار شهریار :
مزیت نسبی شهرستان شهریار در بخش کشاورزی است و از این رو استقرار و توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی در روستاهای این شهرستان که تولیدات انواع محصولات زراعی و باغی را دارند در دستور کار است.
با توسعه و ترویج فرهنگ روستا نشینی در کنار فراهم کردن زمینه های ماندگاری روستائیان در روستاها و همچنین مهاجرت معکوس می توانیم توسعه پایدار و متوازن را در روستاها محقق کنیم.
اعتبارات ارزش افزوده زمینه های توسعه روستاهای را به ویژه در شهریار فراهم کرد اما باید مراقب باشیم تا از حریم و هویت  روستا صیانت کنیم.
توسعه خانه های بوم گردی در روستاهای شهریار باید با جدیت پیگیری شود و از این ظرفیت باید بیش از گذشته در راستای رفاه آبادانی  روستاهایرشهرستان بهره می گیریم.

نظر شما!!