شهردارباغستان از اتمام عملیات آسفالت ریزی جاده تهران _شهریار حدفاصل کلانتری ۱۸ باغستان تا ابتدای بلوار سردار شهید کلهر در باند شرق به غرب خبر داد و افزود:همسو با عملیات اجرای آسفالت بند غرب به شرق جاده، عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت در سایر گذرها و معابر بصورت مداوم در دستورکار مدیریت شهری قرار دارد

نظر شما!!