خبر باغستان : مشکل نبود ظرفیت خالی در مدرسه فاطمه پزشکی نصیرآباد در شاخه نظری و سردرگمی دانش آموزان و عدم ثبت نام آنها – پاسخ اقای بهمن زاده معاونت متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شهریار در این خصوص

 

نظر شما!!