شروع عملیات عمرانی احداث دوربرگردان استاندارد،حدفاصل شرکت ایران یاسا و میدان ورودی شهر به منظور تسهیل در تردد وسائط نقلیه و روان سازی ترافیک

نظر شما!!