به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری باغستان، طبق برنامه هفتگی حوزه شهردار ، روزهای سه شنبه حسن رنجبر میزبان شهروندان باغستان بود.
🔹حسن_رنجبر در این ملاقات چهره به چهره بعداز طرح مسائل و مشکلات توسط  ۲۲ نفر از شهروندان، دستورات لازم را جهت رفع آنها صادر کرد.

🔹 شهروندان محترم می توانند از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی www.baghestan.ir در سامانه ملاقات مردمی ثبت نام نمایند

نظر شما!!