دهه فجر میثاق ادامه تبعیت عملی از ولایت فقیه است…

دهه فجر یادآور قدرت و شکوه ، حضور حماسی مردم و به ثمر نشستن خون شهیدان است.

نیروی انتظامی غرب استان تهران    /    ۲۱-۱۱-۱۳۹۸

نظر شما!!