یه بچه هیئتی باید چه ویژگی هایی داشته باشه ؟

 

نظر شما!!