🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری باغستان، حسن رنجبر ضمن اعلام خبر فوق گفت: دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح

خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی توسط وزیر کشور ابلاغ شده است و راه اندازی دفاتر نوسازی محلات و بافت های فرسوده نقطه عطفی برای شتاب و حرکت جهادی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است.
🔹وی این دفاتر را در راستای ایجاد ارتباط با مردم و نمایندگان آنان و تشکل های محلی به منظور استفاده بهینه از توانایی های ساکنان محله و بالا بردن سطح آگاهی آنان از تسهیلات و امتیازات و بخشودگی های قابل دریافت از طریق اطلاع رسانی، آموزش و ترویج و فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت دربین مالکان، ساکنان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از توسعه گران و مجریان از طریق اعتمادسازی،ظرفیت سازی و توسعه انواع روش های مشارکت متناسب با ویژگی های خاص هر محله و محدوده عنوان کرد.

🔹شهردار باغستان در خصوص محدوده عمل این دفاتر گفت:  محل استقراراین دفاتر در محدوده بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی تعریف شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد و مجوز فعالیت دفاتر و نظارت بر فعالیت این دفاتر نیز ، توسط شهرداری صورت می گیرد.

نظر شما!!