به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری باغستان ، شمسایی گفت: آموزش حقوق شهروندی از اصول بنیادی و ضرورتهای زندگی شهرنشینی امروزین است ویکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد چگونگی تعلیم و آموزش این مفاهیم به شهروندان یک جامعه است تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح حقوق شهروندی در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن باشیم.
وی اظهارداشت: در این رابطه صاحبنظران، مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. آنها معتقدند چون مدرسه بعد از خانه دومین محیطی است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن سپری میکنند و نقش مهمی در رشد شخصیت و انتقال دانش و مهارتهای زندگی به آنها دارد، در نتیجه آشنایی با حقوق شهروندی نیز از جمله مهارتهایی است که در مدرسه باید آموزش داده شود و دانش آموزان رده های مختلف تحصیلی باید حقوق، تکالیف و مسئولیت های شهروندی را در مدرسه فرا گیرند.
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باغستان بیان داشت: به همین منظور این معاونت اقدام برگزاری دوره های آموزش حقوق شهروندی در سطح مدارس شهرباغستان با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با تدریس شخص شهردار باغستان نموده است.

نظر شما!!