گزارش تصویری از ایستگاه های صلواتی در سطح محله نصیراباد - باغستان - در این مصاحبه اهداف مسئولین ایستگاه های صلواتی پرسیده شده است که هدف از برگزاری ایستگاه صلواتی چیست ؟

گزارش تصویری از ایستگاه های صلواتی در سطح محله نصیراباد – باغستان – در این مصاحبه اهداف مسئولین ایستگاه های صلواتی پرسیده شده است که هدف از برگزاری ایستگاه صلواتی چیست ؟

نظر شما!!