به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

📣 صدای شهروندان خادم آباد

🔺معضل سگ های ولگرد در محلات باغستان و ناتوانی مدیران شهرداری باغستان در تصمیم گیری وجمع آوری آنها

مسئولین : رسیدگی

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!