فرهنگ سازی – ۴۳ (ریختن نخاله و مصالح ساختمانی در مسیر عبور و مرور)

حق الناس نابخشودنی است
ریختن مصالح و نخاله های ساختمانی در مسیر عبور و مرور = زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!