فرهنگ سازی – ۵۴ (اکثر موتورسواران فوت شده کمتر از ۳۵ سال دارند )

 

اکثر موتورسواران فوت شده کمتر از ۳۵ سال دارند 

سر به باد ندهیم

 

 

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان

www.khabarbaghestan.ir

___________________________________

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!