فرهنگ سازی – ۳۸ (قدیما)

یادش به خیر
قدیما کوچه هارو خودمون آب و جارو می کردیم

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!