روز گذشته مراسم ضیافت افطاری شورای اسلامی شهرستان شهریار مورخ ۹۷/۳/۲۳ باحضور اعضاهای شورای شهر و روستای شهرستان شهریار ،امام جمعه شهریار و باغستان و شهرداران برگزار گردید.