برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار در باغستان

به گزارش روابط عمومی خبر باغستان : برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار در باغستان
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار به ریاست مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در سالن جلسات شهرداری باغستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خبر باغستان : در این جلسه مسائل مرتبط با آموزش و پرورش در سطح شهرستان و به صورت ویژه در شهر باغستان طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش؛ موضوع کمبود فضای آموزشی و برنامه ریزی جهت ساخت مدارس در مناطق مختلف مهمترین مساله ای بود که در این جلسه بدان پرداخته شده و تصمیمات لازم گرفته شد.

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار ضمن تقدیر از اعضای شورای آموزش و پرورش گفت: ریشه همه مسایل و مشکلات به آموزش و پرورش برمی گردد و می بایست در کنار پیگیری مسایل سخت افزاری مسایل نرم افزاری با جدیت مورد تدجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان شهریار چرخشی شدن جلسات این شورا در شهرها را به جهت توجه بیشتر به مسایل آموزش و پرورش در مناطق مختلف دانست و گسترده بودن مسایل شهرستان در این حوزه، حل آن نیازمند تلاش و برنامه ریزی بیشتر است.

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار ضمن تقدیر از اعضای شورای آموزش و پرورش گفت: ریشه همه مسایل و مشکلات به آموزش و پرورش برمی گردد و می بایست در کنار پیگیری مسایل سخت افزاری مسایل نرم افزاری با جدیت مورد تدجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان شهریار چرخشی شدن جلسات این شورا در شهرها را به جهت توجه بیشتر به مسایل آموزش و پرورش در مناطق مختلف دانست و گسترده بودن مسایل شهرستان در این حوزه، حل آن نیازمند تلاش و برنامه ریزی بیشتر است.

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!