به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

📣 صدای شهروندان باغستان

🔺 معضل سگ های ولگرد در مهدیه و سایر محلات باغستان

مسئولین : رسیدگی

 

صدای شهروندان باغستان-معضل سگ های ولگرد در مهدیه و سایر محلات باغستان
انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!