به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

آغاز عملیات آسفالت ریزی محور تهران شهریار
حد فاصل سعید آباد به سه راهی شهریار

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

 

 

آغاز عملیات آسفالت ریزی محور تهران شهریار-حد فاصل سعید آباد به سه راهی شهریار

نظر شما!!