به گزارش خبر باغستان

رسیدگی شد

🔸پس ازانتشار چاله و حفره های زیاد در خ آزادگان وسایرمعابر نصیرآباد در #خبرباغستان

تمام چاله های خیابان آزادگان و سایر معابر در نصیرآباد آسفالت و روکش شد

انتهای پیام/خبرباغستان
http://khabarbaghestan.ir

نظر شما!!