به گزارش خبر باغستان ؛

✅پیگیری شد

🔸پس ازانتشار مشکل آسفالت معابر و خیابان های نصیرآباد در #خبرباغستان

🔹خیابان های هجرت، رجایی، درختی، بهشتی ، ریحانی ، آزادگان روکش و آسفالت شد.

انتهای پیام/خبرباغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!