به گزارش خبر باغستان

✅پیگیری شد

🔸پس ازانتشار مشکل عدم روشنایی معابر و خیابان های محلات باغستان در #خبرباغستان

🔹وپاسخ آقای جنگجو عضوشورای شهر #باغستان

⚠باتشکرازمسئولین پاسخگو

انتهای پیام/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!