به گزارش خبر باغستان

نمایشگاه تخصصی هنرهای دستی وسنتی در شهرباغستان با حضور فرماندار شهرستان ، امام جمعه،شهردار،ریاست و اعضای شورای شهر باغستان افتتاح شد .

#حمایت_از_هنرمندان_شهرباغستان

انتهای پیام/خبرباغستان
http://khabarbaghestan.ir

 

نمایشگاه تخصصی هنرهای دستی و سنتی در شهر باغستان

نمایشگاه تخصصی هنرهای دستی و سنتی در شهر باغستان

نظر شما!!